Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρων - φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας βρίσκεται κάτω από τη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών.

            

Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι.

Αφαιρέστε προσεκτικά ολόκληρο το φωτιστικό σώμα και τραβήξτε το προς τα έξω.

Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.

Επανατοποθετήστε ολόκληρο το φωτιστικό σώμα και βιδώστε το στη θέση του.


Σας βοήθησε αυτό;