Μπαταρία

Ηλεκτρικό σύστημα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ηλεκτρικό σύστημα είναι μονοπολικό και χρησιμοποιεί το πλαίσιο και το κέλυφος του κινητήρα ως αγωγούς.

Το αυτοκίνητο διαθέτει έναν εναλλάκτη AC που ρυθμίζεται από την τάση.

Οι διαστάσεις, ο τύπος και η απόδοση της μπαταρίας εκκίνησης εξαρτώνται από τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του αυτοκινήτου.

Σημαντικό

Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία εκκίνησης, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νέα μπαταρία με την ίδια δυνατότητα κρύας εκκίνησης με την εργοστασιακή (βλ. πινακίδα πάνω στην μπαταρία).


Σας βοήθησε αυτό;