Συντήρηση και σέρβις

Ανύψωση του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Κατά την ανύψωση του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό ο γρύλος ή οι βραχίονες ανύψωσης να τοποθετούνται στα προβλεπόμενα σημεία στην κάτω πλευρά του αμαξώματος του αυτοκινήτου.

Σημείωση

Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο το γρύλο που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Εάν χρησιμοποιηθεί γρύλος διαφορετικός από αυτόν που συνιστάται από τη Volvo, ακολουθήστε τις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης του γρύλου.

Σημεία στήριξης (βέλη) για το γρύλο του αυτοκινήτου και σημεία ανύψωσης (επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα).

Σημεία στήριξης (βέλη) για το γρύλο του αυτοκινήτου και σημεία ανύψωσης (επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα).

Εάν το αυτοκίνητο ανυψωθεί με μπροστινό γρύλο συνεργείου, τότε ο γρύλος πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα από τα τέσσερα σημεία ανύψωσης που βρίσκονται κάτω από το αυτοκίνητο προς τα μέσα. Εάν το αυτοκίνητο ανυψωθεί με πίσω γρύλο συνεργείου, τότε ο γρύλος πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα από τα τέσσερα σημεία ανύψωσης. Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος του συνεργείου είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε το αυτοκίνητο να μην μπορεί να γλιστρήσει από το γρύλο. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τρίποδο ή κάτι παρόμοιο.

Εάν το αυτοκίνητο ανυψωθεί με δίστυλο ανυψωτήρα συνεργείου, τότε ο μπροστινός και ο πίσω βραχίονας ανύψωσης μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τα ακριανά σημεία ανύψωσης (σημεία στήριξης γρύλου). Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εσωτερικά σημεία ανύψωσης στο μπροστινό μέρος.


Σας βοήθησε αυτό;