Συντήρηση και σέρβις

Καπό κινητήρα - άνοιγμα και κλείσιμο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ανοίξετε το καπό του κινητήρα αν τραβήξετε τη λαβή δίπλα στα πεντάλ προς τα πίσω και μετακινήσετε το μάνδαλο δίπλα στη μάσκα του ψυγείου προς τα αριστερά.

Τραβήξτε το μοχλό δίπλα στα πεντάλ. Θα ακούσετε το άγκιστρο να απασφαλίζει.

Μετακινήστε το άγκιστρο προς τα αριστερά και ανοίξτε το καπό του κινητήρα. (Το άγκιστρο βρίσκεται ανάμεσα στον προβολέα και τη μάσκα του ψυγείου, βλ. εικόνα.)

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα ασφαλίζει σωστά όταν το κλείσετε.


Σας βοήθησε αυτό;