Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού

Ανεμιστήρας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο ανεμιστήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή για να μη θαμπώσουν τα παράθυρα.

Σημείωση

Εάν ο ανεμιστήρας απενεργοποιηθεί εντελώς, το σύστημα κλιματισμού δεν τίθεται σε λειτουργία, με κίνδυνο τα παράθυρα να θαμπώνουν.

Διακόπτης ανεμιστήρα

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Εάν επιλεγεί η λειτουργία AUTO, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα - η ταχύτητα του ανεμιστήρα που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως ακυρώνεται.


Σας βοήθησε αυτό;