Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο χώρο επιβατών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν θέτετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία, υιοθετείται η πιο πρόσφατη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Σημείωση

Η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης θερμοκρασίας από την επιθυμητή δεν επιταχύνει τη διαδικασία θέρμανσης ή ψύξης.

Η τρέχουσα θερμοκρασία για κάθε πλευρά εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Η τρέχουσα θερμοκρασία για κάθε πλευρά εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία με το διακόπτη - για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού ξεχωριστά.


Σας βοήθησε αυτό;