Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

9 Αποτελέσματα

ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου κλιματισμού. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει ή θερμαίνει και αφυγραίνει τον αέρα στο χώρο επιβατών.