Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Σύστημα κλιματισμού

9 Αποτελέσματα

Θέρμανση* του τιμονιού

Μπορείτε να θερμάνετε το τιμόνι μέσω του ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης.

Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα*

Το σύστημα θέρμανσης μπροστινών καθισμάτων διαθέτει τρεις θέσεις για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού και του συνοδηγού όταν κάνει κρύο.

Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού - ECC

Το ECC (Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού) διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία στο χώρο επιβατών και μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού. Η λειτουργία Auto χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας, του κλιματισμού, της ταχύτητας του ανεμιστήρα, της ανακυκλοφορίας και της κατανομής του αέρα.

Ρυθμίσεις μενού - σύστημα κλιματισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για έξι από τις λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού από την κεντρική κονσόλα.

Αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα*

Ο αερισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση των καθισμάτων. Για παράδειγμα, η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στεγνώσουν τα υγρά ρούχα των επιβατών.

Γενικές πληροφορίες για το σύστημα κλιµατισµού

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου κλιματισμού. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει ή θερμαίνει και αφυγραίνει τον αέρα στο χώρο επιβατών.

Σύστημα κλιματισμού - εντοπισμός βλαβών και επισκευή

Το σέρβις και τυχόν επισκευή του συστήματος κλιματισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Άνοιγμα όλων των παραθύρων

Η λειτουργία Άνοιγμα όλων των παραθύρων ανοίγει ή κλείνει όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για να αεριστεί γρήγορα το αυτοκίνητο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Θερμαινόμενο πίσω κάθισμα*

Το σύστημα θέρμανσης για τα πίσω ακριανά καθίσματα* διαθέτει τρεις θέσεις για μεγαλύτερη άνεση των επιβατών όταν κάνει κρύο.