Σύστημα κλιματισμού

Άνοιγμα όλων των παραθύρων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Άνοιγμα όλων των παραθύρων ανοίγει ή κλείνει όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για να αεριστεί γρήγορα το αυτοκίνητο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Κουμπί κεντρικού κλειδώματος

Κουμπί κεντρικού κλειδώματος

Με ένα παρατεταμένο πάτημα στην ενδεικτική λυχνία στο κουμπί κεντρικού κλειδώματος, ανοίγουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα. Με την ίδια διαδικασία στο σύμβολο κλείνουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα.


Σας βοήθησε αυτό;