Σύστημα κλιματισμού

Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού - ECC

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ECC (Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού) διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία στο χώρο επιβατών και μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού.

Η λειτουργία Auto χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας, του κλιματισμού, της ταχύτητας του ανεμιστήρα, της ανακυκλοφορίας και της κατανομής του αέρα.

Ηλεκτρικά θερμαινόμενο μπροστινό κάθισμα , αριστερή πλευρά

Το κουμπί βρίσκεται σε διαφορετική θέση ανάλογα εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα*.

Κατανομή αέρα - εξαερισμός δαπέδου
Κατανομή αέρα - αεραγωγός, ταμπλό
Κατανομή αέρα - σύστημα αποθάμβωσης παρμπρίζ
Ηλεκτρικά θερμαινόμενο μπροστινό κάθισμα , δεξιά πλευρά

Το κουμπί βρίσκεται σε διαφορετική θέση ανάλογα εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα*.

Αεριζόμενο μπροστινό κάθισμα*, δεξιά πλευρά

Σας βοήθησε αυτό;