Σύστημα κλιματισμού

Ρυθμίσεις μενού - σύστημα κλιματισμού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για έξι από τις λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού από την κεντρική κονσόλα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή για το σύστημα του μενού.

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του συστήματος κλιματισμού στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.


Σας βοήθησε αυτό;