Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα οθόνης σχετικά με το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών διαφέρουν ανάλογα εάν ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός ή ψηφιακός.

Όταν ο θερμαντήρας έχει ενεργοποιηθεί, ανάβει η λυχνία θέρμανσης στην οθόνη πληροφοριών.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί ένας από τους χρονοδιακόπτες, η λυχνία του ενεργοποιημένου χρονοδιακόπτη ανάβει στην οθόνη ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται και η προκαθορισμένη ώρα δίπλα στη λυχνία.

Λυχνία για τον ενεργοποιημένο χρονοδιακόπτη στον αναλογικό πίνακα οργάνων.

Λυχνία για τον ενεργοποιημένο χρονοδιακόπτη στον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Στον πίνακα παρατίθενται οι λυχνίες και το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Λυχνία

μήνυμα

Ερμηνεία

Το σύστημα προθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί και βρίσκεται σε λειτουργία.

Θερμαντήρας καυσίμ. σταμ. Εξοικονόμ. ισχύος μπαταρίας

Το σύστημα προθέρμανσης έχει απενεργοποιηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου για να διευκολυνθεί η εκκίνηση του κινητήρα.

Η λειτουργία του θερμαντ. καυσίμου διακόπηκε Στάθμη καυσίμου χαμηλή

Η έναρξη λειτουργίας του θερμαντήρα δεν είναι εφικτή διότι η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή - αυτό συμβαίνει για να διευκολυνθεί η εκκίνηση του κινητήρα καθώς και η οδήγηση για 50 km περίπου.

Θερμαντήρας καυσίμου Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα θέρμανσης δεν λειτουργεί. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για επισκευή. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Το κείμενο στην οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα ή εάν πατήσετε μία φορά το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.


Σας βοήθησε αυτό;