Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Volvo On Call

11 Αποτελέσματα

Αλλαγή κατόχου σε αυτοκίνητα με Volvo On Call

Αν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να αλλάξει και ο κάτοχος της υπηρεσίας Volvo On Call (VOC).

Μήνυμα Volvo On Call στην οθόνη

Το Volvo On Call (VOC) εμφανίζει αυτόματα το πληροφοριακό μήνυμα εάν είναι απαραίτητο.

Επιλογές μενού με Volvo On Call

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων στο μενού του συστήματος Volvo On Call (VOC).

Volvo On Call

Το Volvo On Call (VOC)* είναι μια συμπληρωματική υπηρεσία στην οποία μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Volvo. Η συνδρομή περιλαμβάνει υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας και άνεσης.

Διαθέσιμες λειτουργίες Volvo On Call

Επισκόπηση των διαθέσιμων λειτουργιών Volvo On Call (VOC) μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης VOC και της εφαρμογής VOC για κινητά τηλέφωνα.

Διαθεσιμότητα Volvo On Call

Χάρτης περιοχών όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Volvo On Call. Η υπηρεσία επεκτείνεται συνεχώς και το σύστημα θα προσφέρεται σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call (VOC).

Χρήση του Volvo On Call

Το σύστημα Volvo On Call (VOC) ενεργοποιείται πατώντας ένα από τα δύο κουμπιά στην οροφή ή αν επιλεγεί στην πηγή μενού.

Αριθμός τηλεφώνου για το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call

Επισκόπηση Volvo On Call

Επισκόπηση κουμπιών και ενδείξεων.

Κωδικός PIN για Volvo On Call

Ο κωδικός PIN χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας και για την ταυτοποίηση ατόμων εξουσιοδοτημένων να παρέχουν υπηρεσίες Volvo On Call (VOC).