Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

4 Αποτελέσματα

Εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα

Ως χρήστης της υπηρεσίας Volvo On Call , ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου έχει πρόσβαση σε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που του/της επιτρέπει να μένει σε επικοινωνία με το σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσω τηλεφώνου.

Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης* μέσω SMS

Ο χειρισμός του συστήματος προθέρμανσης στο αυτοκίνητο πραγματοποιείται μέσω SMS.

Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης* μέσω SMS

Τα αυτοκίνητα με σύστημα προθέρμανσης κινητήρα με καύσιμο και σύστημα θέρμανσης χώρου επιβατών σε συνδυασμό με Volvo On Call παρέχουν τις ίδιες επιλογές ρυθμίσεων για το σύστημα προθέρμανσης, όπως αυτές που πραγματοποιούνται μέσα από το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας ένα απλό κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη αποστέλλοντας τη ρύθμιση που θέλετε χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, βλ. απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης.

Υπηρεσίες άνεσης με Volvo On Call

Οι υπηρεσίες άνεσης μέσω τηλεφώνου, όπως η απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης* μέσω SMS ή η επικοινωνία με το αυτοκίνητο μέσω της εφαρμογής κινητού.