Αλλαγή τροχών

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το προειδοποιητικό τρίγωνο χρησιμοποιείται για να προειδοποιήσει άλλους χρήστες του δρόμου ότι το όχημα είναι ακινητοποιημένο.

Αποθήκευση και άνοιγμα

Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel.

Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel*.

Ανασηκώστε το κάλυμμα του δαπέδου και αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο.

Αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο από τη θήκη του, ανοίξτε το και συνδέστε τις δύο πλευρές.

Ανοίξτε τα σκέλη του προειδοποιητικού τριγώνου.

Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση του προειδοποιητικού τριγώνου. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλο σημείο ως προς την κυκλοφορία.

Βεβαιωθείτε ότι το προειδοποιητικό τρίγωνο και η θήκη του έχουν στερεωθεί σωστά στο χώρο αποσκευών μετά τη χρήση.

Σημείωση

Εάν το αυτοκίνητο έχει κλειδωθεί με το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων, το καπό/η πόρτα χώρου αποσκευών και η θήκη στο δάπεδο δεν μπορούν να ανοίξουν, βλ. Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων.


Σας βοήθησε αυτό;