Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Έκτακτη επισκευή ελαστικού

7 Αποτελέσματα

Έκτακτη επισκευή ελαστικού* - χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στεγανοποίηση διάτρησης με κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).

Έκτακτη επισκευή ελαστικού* - επανέλεγχος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν ένα ελαστικό έχει στεγανοποιηθεί με το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), πρέπει να ελεγχθεί ξανά μετά από οδήγηση 3 χιλιομέτρων περίπου.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - φούσκωμα των ελαστικών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να φουσκώσετε τα εργοστασιακά ελαστικά του αυτοκινήτου με το συμπιεστή που υπάρχει στο κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - θέση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - στεγανοποιητικό

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η φιάλη με το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού περιέχει στεγανοποιητικό και μπορεί να αντικατασταθεί.

Έκτακτη επισκευή ελαστικού*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης ελαστικών.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση των εξαρτημάτων που αποτελούν το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).