Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Έκτακτη επισκευή ελαστικού

7 Αποτελέσματα

Έκτακτη επισκευή ελαστικού* - χειρισμός

Στεγανοποίηση διάτρησης με κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).

Έκτακτη επισκευή ελαστικού* - επανέλεγχος

Όταν ένα ελαστικό έχει στεγανοποιηθεί με το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), πρέπει να ελεγχθεί ξανά μετά από οδήγηση 3 χιλιομέτρων περίπου.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - θέση

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - επισκόπηση

Επισκόπηση των εξαρτημάτων που αποτελούν το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).