Έκτακτη επισκευή ελαστικού

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού* - θέση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Θέση του κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού βρίσκεται κάτω από το δάπεδο στο χώρο αποσκευών.

Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel*

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο στο μπροστινό τμήμα του χώρου αποσκευών.

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο στο μπροστινό τμήμα του χώρου αποσκευών.

Σημείωση

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού προορίζεται μόνο για τη στεγανοποίηση ελαστικών με διάτρηση στο πέλμα.

Σημαντικό

Εάν στη μία από τις δύο πρίζες στην επιμήκη κονσόλα συνδέσετε το συμπιεστή για την επισκευή διάτρησης έκτακτης ανάγκης, τότε στην άλλη πρίζα δεν πρέπει να συνδεθεί άλλη συσκευή κατανάλωσης ρεύματος.

Σημείωση

Ο συμπιεστής για την προσωρινή επισκευή διάτρησης έκτακτης ανάγκης έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;