Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Ελαστικά

19 Αποτελέσματα

Ελαστικά - δείκτες ταχύτητας

Κάθε ελαστικό μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη ανώτατη ταχύτητα και, έτσι, υπάγεται σε έναν συγκεκριμένο δείκτη ταχύτητας (SS - Speed Symbol).

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - διόρθωση της χαμηλής πίεσης ελαστικών

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή και επισημαίνει σε ποιο ελαστικό παρατηρείται.

Ελαστικά - πίεση

Τα ελαστικά μπορούν να έχουν διαφορετικές πιέσεις, οι οποίες μετρώνται σε bar.

Έγκριση τύπου - επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου των αισθητήρων για το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών - TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* στον πίνακα.

Χειμερινά ελαστικά

Τα χειμερινά ελαστικά είναι ελαστικά σχεδιασμένα για οδήγηση σε χειμερινές συνθήκες.

Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών

Οι εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

Ελαστικά - δείκτης φορτίου

Ο δείκτης φορτίου δείχνει την ικανότητα ενός ελαστικού να φέρει συγκεκριμένο φορτίο.

Ελαστικά - συντήρηση

Μεταξύ άλλων, ο σκοπός των ελαστικών είναι να φέρουν φορτίο, να παρέχουν πρόσφυση στο οδόστρωμα, να αποσβένουν τους κραδασμούς και να προστατεύουν τη ζάντα από τη φθορά.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών*

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης των ελαστικών προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή. Σε ορισμένες αγορές το σύστημα επιτήρησης πίεσης των ελαστικών είναι στάνταρ καθώς επιβάλλεται από το νόμο.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - συστάσεις

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)* - κατάσταση

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Ελαστικά - φορά περιστροφής

Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα για περιστροφή προς μία μόνο φορά, διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς περιστροφής.

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TM)*

Το σύστημα TM (Tyre Monitor) ανιχνεύει την ταχύτητα περιστροφής των ελαστικών για να προσδιορίσει αν η πίεση στα ελαστικά είναι σωστή. Αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, η διάμετρος του ελαστικού αλλάζει και, ως αποτέλεσμα, αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής του. Συγκρίνοντας τα ελαστικά μεταξύ τους, το σύστημα μπορεί να προσδιορίσει αν η πίεση σε ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι πολύ χαμηλή.

Ελαστικά - διαστάσεις

Οι διαστάσεις των ελαστικών του αυτοκινήτου είναι συγκεκριμένες, βλ. παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα.

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)* - γενικά

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - ρύθμιση (επαναβαθμονόμηση)

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Ελαστικά - δείκτες φθοράς πέλματος

Οι δείκτες φθοράς πέλματος δείχνουν την κατάσταση του βάθους πέλματος των ελαστικών.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.