Ελαστικά

Ελαστικά - δείκτες ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Κάθε ελαστικό μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη ανώτατη ταχύτητα και, έτσι, υπάγεται σε έναν συγκεκριμένο δείκτη ταχύτητας (SS - Speed Symbol).

Η κατηγορία του ελαστικού πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου. Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα που ισχύει για κάθε δείκτη ταχύτητας (SS). Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί το χειμερινό ελαστικόΜε και χωρίς μεταλλικά καρφιά., όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερος δείκτης ταχύτητας. Εάν τοποθετηθούν τέτοια ελαστικά, δεν πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας του ελαστικού (για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο με ελαστικά κατηγορίας Q δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 160 km/h). Η ταχύτητα του οχήματος καθορίζεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι από το όριο ταχύτητας των ελαστικών.

Σημείωση

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα αναγράφεται στον πίνακα.

Q

160 km/h (μόνο με χειμερινά ελαστικά)

T

190 km/h

H

210 km/h

V

240 km/h

W

270 km/h

Y

300 km/h

Προειδοποίηση

Στο αυτοκίνητο πρέπει να τοποθετηθούν ελαστικά με δείκτη φορτίου (LI) και δείκτη ταχύτητας (SS) μεγαλύτερο ή ίσο του προδιαγραφόμενου. Εάν χρησιμοποιηθεί ελαστικό με πολύ χαμηλό δείκτη φορτίου ή δείκτη ταχύτητας, μπορεί να υπερθερμανθεί.


Σας βοήθησε αυτό;