Ελαστικά

Ελαστικά - πίεση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα ελαστικά μπορούν να έχουν διαφορετικές πιέσεις, οι οποίες μετρώνται σε bar.

Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Πρέπει να ελέγχετε την πίεση ελαστικών κάθε μήνα.

Αυτό ισχύει και για τον εφεδρικό τροχό του αυτοκινήτου.

  • Πίεση ελαστικών για τις συνιστώμενες διαστάσεις ελαστικών του αυτοκινήτου.
  • Πίεση ECO

    Η πίεση ECO παρέχει μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.

    .
  • Πίεση εφεδρικού τροχού (προσωρινός εφεδρικός τροχός).

Ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Κρύα θεωρούνται τα ελαστικά που έχουν την ίδια θερμοκρασία με το περιβάλλον. Μετά από κάποια χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά θερμαίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.

Αν η πίεση των ελαστικών είναι χαμηλή, αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου, μειώνεται η διάρκεια ζωής των ελαστικών και επηρεάζονται αρνητικά τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Εάν οδηγείτε με πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών, τα ελαστικά μπορεί επίσης να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά. Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει την άνεση στο ταξίδι, το θόρυβο από το οδόστρωμα και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Σημείωση

Η πίεση των ελαστικών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό είναι φυσιολογικό. Η πίεση των ελαστικών ποικίλει επίσης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ετικέτα πιέσεων ελαστικών

Οι συνιστώμενες πιέσεις ελαστικών για διάφορες συνθήκες φορτίου και ταχύτητας κίνησης αναγράφονται στην πινακίδα που βρίσκεται στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (μεταξύ του πλαισίου και της πίσω πόρτας). Αναγράφονται επίσης στον πίνακα πιέσεων ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών.

Οικονομία καυσίμου, πίεση ECO

Για βέλτιστη οικονομία καυσίμου σε ταχύτητες κάτω από 160 km/h, συνιστάται πίεση ECO (ισχύει τόσο για πλήρες όσο και για ελαφρύ φορτίο), σελ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών.


Σας βοήθησε αυτό;