Ελαστικά

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - ρύθμιση (επαναβαθμονόμηση)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Το TPMS μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις συνιστώμενες πιέσεις ελαστικών της Volvo, όπως όταν οδηγείτε με βαρύ φορτίο, για παράδειγμα.

Σημείωση

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν αρχίσει η βαθμονόμηση.

            

Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα, βλ. MY CAR.

Φουσκώστε τα ελαστικά στην πίεση που θέλετε σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα).

Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

Επιλέξτε το σύστημα του μενού MY CAR για να ανοίξουν τα μενού για την πίεση ελαστικών.

Επιλέξτε Calibrate tyre pressure και πατήστε OK.

Οδηγήστε το αυτοκίνητο τουλάχιστον επί 10 λεπτά με ταχύτητα τουλάχιστον 30 km/h.

Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται αυτόματα μετά την αρχικοποίηση από τον οδηγό. Το σύστημα δεν επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

Οι νέες τιμές αναφοράς ισχύουν μέχρι να εκτελεστούν ξανά τα βήματα 1-5.


Σας βοήθησε αυτό;