Προστασία για το παιδί

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αερόσακο συνοδηγού αν το αυτοκίνητο διαθέτει διακόπτη, Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Ο διακόπτης για τον αερόσακο του συνοδηγού βρίσκεται στην άκρη του ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού και είναι προσβάσιμος όταν είναι ανοικτή η πόρτα του συνοδηγού.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην επιθυμητή θέση.

P5-1617-S90/V90–Safety–Passenger airbag cut off switch
ON - ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος και όλοι οι επιβάτες που κάθονται στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες) μπορούν να καθίσουν με ασφάλεια στο κάθισμα του συνοδηγού.
OFF - Ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος και στο κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να καθίσει με ασφάλεια ένα παιδί σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω.

Προειδοποίηση

Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει διακόπτη για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού, ο αερόσακος είναι πάντοτε ενεργοποιημένος.

Ενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to on

Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω και γυρίστε τον από τη θέση OFF στη θέση ON.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Αερόσ. συνοδ. ενεργ. Παρακαλώ επιβεβαιώστε.

Σημείωση

Αν ο αερόσακος συνοδηγού έχει ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί και ο διακόπτης ανάφλεξης του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση I ή μικρότερη, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα και ανάβει η παρακάτω ενδεικτική λυχνία στην κονσόλα οροφής περίπου 6 δευτερόλεπτα από την στιγμή που το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου τεθεί στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης.

Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας στο κουμπί O στα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

P5-1507–Safety–Overhead console passenger airbag on

Ένα μήνυμα κειμένου και μια προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύουν ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, όταν ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος.

Ο αερόσακος του συνοδηγού πρέπει να είναι πάντοτε ενεργοποιημένος όταν στο κάθισμα του συνοδηγού κάθονται επιβάτες στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες).

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου ή να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to off

Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω και γυρίστε τον από τη θέση ON στη θέση OFF.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Αερόσ. συνοδ. απεν. Παρακαλώ επιβεβαιώστε.

Σημείωση

Αν ο αερόσακος συνοδηγού έχει ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί και ο διακόπτης ανάφλεξης του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση I ή μικρότερη, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα και ανάβει η παρακάτω ενδεικτική λυχνία στην κονσόλα οροφής περίπου 6 δευτερόλεπτα από την στιγμή που το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου τεθεί στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης.

Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας στο κουμπί O στα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

P5-1507–Safety–Overhead console passenger airbag off

Ένα μήνυμα κειμένου και μια προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύουν ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.

Προειδοποίηση

Οι επιβάτες που κάθονται στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες) δεν πρέπει ποτέ να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού όταν ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος.

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου ή να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Σημαντικό

Αν ο αερόσακος συνοδηγού απενεργοποιηθεί, θα απενεργοποιηθεί επίσης ο ηλεκτρικός προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας στην πλευρά του συνοδηγού.


Σας βοήθησε αυτό;