Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

4 Αποτελέσματα

Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Η λειτουργία του Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) βοηθά τον οδηγό να προσαρμόζει τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου στο όριο ταχύτητας των οδικών σημάτων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) ως συμπλήρωμα του ρυθμιστή ταχύτητας (SL).

Αλλαγή της ανοχής για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASL) μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα ανοχής. Το περιθώριο ταχύτητας αλλάζει όπως η ρύθμιση για την ταχύτητα στον Ρυθμιστή ταχύτητας.

Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ο αυτόματος περιορισμός ταχύτητας (ASL) πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI) – όχι από τα οδικά σήματα ορίων ταχύτητας που περνά το αυτοκίνητο.