Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου αυτοκινήτου.

P5-1507-Connect jumper cables

Σημεία σύνδεσης για τα βοηθητικά καλώδια. Η εικόνα στον χώρο του κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αυτοκινήτου και το επίπεδο εξοπλισμού.

Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα για να μην προκληθούν βραχυκυκλώματα ή άλλη ζημιά:

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της βοηθητικής μπαταρίας είναι 12 V.

Εάν η βοηθητική μπαταρία βρίσκεται σε άλλο αυτοκίνητο, σβήστε τον κινητήρα του άλλου αυτοκινήτου και βεβαιωθείτε ότι τα αυτοκίνητα δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Συνδέστε το ένα κροκοδειλάκι του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στο θετικό πόλο (1) της μπαταρίας του άλλου οχήματος.

Σημαντικό

Συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο εκκίνησης προσεκτικά για να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα με άλλα εξαρτήματα στο χώρο του κινητήρα.

Ανοίξτε το κάλυμμα για το θετικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης (2).

Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στο θετικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης (2) του αυτοκινήτου.

Συνδέστε το ένα κροκοδειλάκι του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στον αρνητικό πόλο (3) της μπαταρίας του άλλου οχήματος.

Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στο αρνητικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης (4) του αυτοκινήτου.

Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια βοηθητικού καλωδίου έχουν στερεωθεί καλά, για να μην προκληθούν σπινθήρες κατά την προσπάθεια της εκκίνησης.

Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου με τη βοηθητική μπαταρία και αφήστε τον να λειτουργήσει επί μερικά λεπτά σε στροφές λίγο υψηλότερες από το ρελαντί περίπου 1500 σ.α.λ..

Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου με την αποφορτισμένη μπαταρία.

Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις συνδέσεις ανάμεσα στο καλώδιο και το αυτοκίνητο κατά την προσπάθεια εκκίνησης. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σπινθήρες.

Αφαιρέστε τα βοηθητικά καλώδια ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία, πρώτα το μαύρο και μετά το κόκκινο.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα κροκοδειλάκια του μαύρου βοηθητικού καλωδίου δεν έρχεται σε επαφή με το θετικό σημείο βοηθητικής εκκίνησης του αυτοκινήτου/θετικό πόλο της βοηθητικής μπαταρίας ή με το κροκοδειλάκι που είναι συνδεδεμένο στο κόκκινο βοηθητικό καλώδιο.

Προειδοποίηση

Η υψηλή τάση μπορεί να είναι επικίνδυνη σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης. Μην αγγίζετε τίποτε στις μπαταρίες που δεν περιγράφεται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο κατόχου.

  • Η εφεδρική μπαταρία 48 V δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για βοηθητική εκκίνηση.
  • Στην μπαταρία 48V δεν πρέπει να συνδέεται σε καμία περίπτωση εξωτερικός ηλεκτρικός εξοπλισμός.
  • Το σέρβις και η αντικατάσταση της μπαταρίας 48V πρέπει να γίνεται μόνο σε συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προειδοποίηση

  • Η μπαταρία μπορεί να απελευθερώσει ένα αέριο μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Εάν ένα καλώδιο βοηθητικής εκκίνησης δεν συνδεθεί σωστά, μπορεί να σχηματιστεί σπινθήρας και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να εκραγεί η μπαταρία.
  • Μη συνδέετε τα βοηθητικά καλώδια σε οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος καυσίμου ή σε κινούμενα μέρη. Προσέχετε τα μέρη του κινητήρα που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
  • Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
  • Εάν το θειικό οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
  • Ποτέ μην καπνίζετε κοντά στην μπαταρία.

Σημείωση

Αν η μπαταρία εκκίνησης έχει αποφορτιστεί σε τέτοιον βαθμό, που οι συνήθεις ηλεκτρικές λειτουργίες του αυτοκινήτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ο κινητήρας στη συνέχεια τεθεί σε λειτουργία μέσω εξωτερικής μπαταρίας ή με φορτιστή, η λειτουργία Start/Stop μπορεί να εξακολουθήσει να είναι ενεργοποιημένη. Αν η λειτουργία Start/Stop σβήσει αυτόματα τον κινητήρα λίγο αργότερα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η αυτόματη εκκίνηση του κινητήρα να αποτύχει λόγω ανεπαρκούς φορτίου στην μπαταρία, καθώς η μπαταρία δεν έχει προλάβει να επαναφορτιστεί.

Σε περίπτωση εκκίνησης του αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια ή αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να φορτιστεί η μπαταρία με φορτιστή, η λειτουργία Start/Stop απενεργοποιείται προσωρινά μέχρι η μπαταρία να επαναφορτιστεί από το αυτοκίνητο. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι περίπου +15 °C (60 °F), η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον επί 1 ώρα από το αυτοκίνητο. Σε χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, ο συνιστώμενος χρόνος φόρτισης μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί στις 3–4 ώρες. Για τη φόρτιση της μπαταρίας, συνιστάται η χρήση εξωτερικού φορτιστή.


Σας βοήθησε αυτό;