Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020

Κιβώτιο ταχυτήτων

11 Αποτελέσματα

Λειτουργία Kick-down

Το kick-down* μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση π.χ. κατά την προσπέραση.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μετάδοση ισχύος) του αυτοκινήτου ανάμεσα στον κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς. Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι να αλλάζει τη σχέση μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Η επιλογή των σχέσεων πραγματοποιείται αυτόματα έτσι, ώστε να μπορείτε να οδηγείτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

Αλλαγή σχέσης με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων, για να αλλάξετε σχέση πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, ή προς το πλάι για χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων. Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει τον μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων, για τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων πιέστε τον επιλογέα αριστερά.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.

Τετρακίνηση

Τετρακίνηση, (AWD* ), σημαίνει ότι και οι τέσσερις τροχοί του αυτοκινήτου περιστρέφονται ταυτόχρονα, γεγονός που βελτιώνει την πρόσφυση.

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ο οδηγός επιλέγει την κατάλληλη σχέση χειροκίνητα, ανάλογα με την ταχύτητα και τις απαιτήσεις σε ισχύ τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη θέση D ή M.

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Aπενεργοποίηση του αυτόματου αναστολέα αλλαγής σχέσεων

Όταν το αυτοκίνητο δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, ο αναστολέας αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων μπορεί να απενεργοποιηθεί στα αυτοκίνητα με μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων. Στα αυτοκίνητα με μικρό επιλογέα ταχυτήτων, η απενεργοποίηση του αναστολέα αλλαγής ταχυτήτων δεν είναι εφικτή.

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεχθεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.