Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

Κιβώτιο ταχυτήτων

11 Αποτελέσματα

Λειτουργία Kick-down

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το kick-down μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση π.χ. κατά την προσπέραση.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μετάδοση ισχύος) του αυτοκινήτου ανάμεσα στον κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς. Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι να αλλάζει τη σχέση μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η επιλογή των σχέσεων πραγματοποιείται αυτόματα έτσι, ώστε να μπορείτε να οδηγείτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

Αλλαγή σχέσης με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων, για να αλλάξετε σχέση πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, ή προς το πλάι για χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων. Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει τον μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων, για τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων πιέστε τον επιλογέα αριστερά.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.

Τετρακίνηση*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τετρακίνηση, (AWD), σημαίνει ότι και οι τέσσερις τροχοί του αυτοκινήτου περιστρέφονται ταυτόχρονα, γεγονός που βελτιώνει την πρόσφυση.

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ο οδηγός επιλέγει την κατάλληλη σχέση χειροκίνητα, ανάλογα με την ταχύτητα και τις απαιτήσεις σε ισχύ τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη θέση D ή M.

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Aπενεργοποίηση του αυτόματου αναστολέα αλλαγής σχέσεων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το αυτοκίνητο δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, ο αναστολέας αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων μπορεί να απενεργοποιηθεί στα αυτοκίνητα με μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων. Στα αυτοκίνητα με μικρό επιλογέα ταχυτήτων, η απενεργοποίηση του αναστολέα αλλαγής ταχυτήτων δεν είναι εφικτή.

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεχθεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.