Κιβώτιο ταχυτήτων

Αλλαγή σχέσης με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 3/15/2021

Αλλαγή σχέσης με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων, για να αλλάξετε σχέση πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, ή προς το πλάι για χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων. Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει τον μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων, για τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων πιέστε τον επιλογέα αριστερά.

Αλλαγή σχέσης

P5-1917-Old gear shift pattern

Επισκόπηση του μεγάλου επιλογέα ταχυτήτων και των θέσεων.

P5-1917-8G-Gear shift pattern

Επισκόπηση του μικρού επιλογέα ταχυτήτων και των θέσεων.

Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Στάθμευση – P

P5-1917-Hybrids-Ger shifter P

Επισκόπηση του επιλογέα ταχυτήτων και της θέσης P για τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων.

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων, χρησιμοποιήστε το κουμπί P που βρίσκεται δίπλα στον επιλογέα ταχυτήτων για να ενεργοποιήσετε τη θέση Στάθμευσης. Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει τον μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων, η θέση στάθμευσης ενεργοποιείται μετακινώντας τον επιλογέα στη θέση P.

Το κιβώτιο ταχυτήτων κλειδώνει μηχανικά όταν επιλεγεί η σχέση P.

Επιλέξτε τη θέση P όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο ή κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση P.

Για να επιλέξετε μια άλλη σχέση όταν ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση P, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II. Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία στα αυτοκίνητα με μικρό επιλογέα ταχυτήτων.

Για τη στάθμευση - πρώτα ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και στη συνέχεια επιλέξτε τη θέση P.

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε κεκλιμένη επιφάνεια. Δεν αρκεί να επιλέξετε σχέση ή τη θέση P αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για να συγκρατηθεί το αυτοκίνητο ακίνητο σε όλες τις περιπτώσεις.

Σημείωση

Για να μπορέσετε να κλειδώσετε το αυτοκίνητο και να οπλίσετε τον συναγερμό, ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P.

Λειτουργίες βοήθειαςΙσχύει για αυτοκίνητα με τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων.

Το σύστημα θα επιλέξει τη θέση P αυτόματα:

  • αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας, με επιλεγμένη τη σχέση D ή R, όταν είναι ακίνητο.
  • αν το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα, όταν ο οδηγός απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας και ανοίξει την πόρτα οδηγού χωρίς να είναι πατημένο κάποιο πεντάλ.

Για να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο χωρίς να έχετε προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας και με την πόρτα ανοικτή - μετακινήστε τον επιλογέα, από τη θέση P, στη θέση R ή D ξανά.

Αν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας με επιλεγμένη τη νεκρά N, το κιβώτιο δεν μεταβαίνει αυτόματα στη θέση P. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκίνητο μπορεί να πλυθεί σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.

Όπισθεν – R

Επιλέξτε τη θέση R για να κινηθείτε με την όπισθεν. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση R.

Νεκρά – N

Επιλέξτε τη θέση N όταν το αυτοκίνητο πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία. Ενεργοποιείτε το χειρόφρενο, αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N.

Για να επιλέξετε, από τη θέση N, μια άλλη σχέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση II. Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία στα αυτοκίνητα με μικρό επιλογέα ταχυτήτων.

Θέση οδήγησης - D

Η θέση D είναι η σχέση κανονικής οδήγησης. Η αλλαγή σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την επιτάχυνση και την ταχύτητα κίνησης.

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν αλλάζετε σχέση από R σε D.

Θέση χειροκίνητης λειτουργίας – M

P5-1917-Old gear shift pattern in driver display

Επισκόπηση της ένδειξης σχέσεων στην οθόνη του οδηγού για τον μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων.

Στη θέση M, μπορείτε να επιλέγετε σχέσεις χειροκίνητα. Το αυτοκίνητο φρενάρει με τον κινητήρα όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού.

Για να επιλέξετε τη θέση M, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς το πλάι, από τη θέση D στην τερματική θέση στο " ± ".

  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός στη θέση "+" (συν) για να επιλεγεί η αμέσως υψηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω στη θέση "" (πλην) για να επιλεγεί η αμέσως χαμηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς το πλάι στην τερματική του θέση, D, για να επιστρέψετε στη θέση D.
P5P6-1917-8G-Gear shift mode M in driver display

Επισκόπηση της ένδειξης σχέσεων στην οθόνη του οδηγού για τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων.

Στη θέση M, μπορείτε να επιλέγετε σχέσεις χειροκίνητα. Το αυτοκίνητο φρενάρει με τον κινητήρα όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού.

Για να επιλέξετε τη θέση M, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση D προς τα πίσω.

  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα δεξιά στη θέση "+" (συν), για να επιλεγεί η αμέσως υψηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα αριστερά στη θέση "" (πλην), για να επιλεγεί η αμέσως χαμηλότερη ταχύτητα και αφήστε τον.
  • Πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω, για να επιστρέψετε στη θέση D.

Το κιβώτιο ταχυτήτων επιλέγει αυτόματα μικρότερη σχέση αν η ταχύτητα μειωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη σχέση, ώστε να αποφευχθούν τα τινάγματα και το στολάρισμα του κινητήρα.


Σας βοήθησε αυτό;