Κιβώτιο ταχυτήτων

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεχθεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.

Για οικολογική οδήγηση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων, είναι σημαντικό να οδηγείτε έχοντας επιλεγμένη τη σωστή σχέση και να αλλάζετε σχέσεις έγκαιρα.

Με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

P5P6-1917-Gear shift indicator 12 inch driver display

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 12 ιντσών*.

P5-1646-S90-gear shift indicator 8 inch driver display

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 8 ιντσών.

Το βέλος με φορά προς τα πάνω υποδεικνύει ότι συνιστάται επιλογή μεγαλύτερης σχέσης, ενώ το βέλος με φορά προς τα κάτω ότι συνιστάται επιλογή μικρότερης σχέσης.

Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

P5-1917-Gear shift indicator 12 inch driver display

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 12 ιντσών για τον μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων*.

P5-S90/V90/XC90-1617-Gear shift indicator up 8 inch driver display

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 8 ιντσών για τον μεγάλο επιλογέα ταχυτήτων.

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων δείχνει την τρέχουσα σχέση στην οθόνη του οδηγού και χρησιμοποιεί ένα βέλος ως ένδειξη πότε συνιστάται η επιλογή υψηλότερης σχέσης.

P5P6-1917-8G-Gear shift mode M in driver display

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 12 ιντσών για τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων*.

P5-1917-Automatic gear shift indicator, small lever

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 8 ιντσών για τον μικρό επιλογέα ταχυτήτων.

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων δείχνει την τρέχουσα σχέση στην οθόνη του οδηγού και χρησιμοποιεί το σύμβολο + ως ένδειξη πότε συνιστάται η επιλογή υψηλότερης σχέσης.


Σας βοήθησε αυτό;