Κιβώτιο ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ο οδηγός επιλέγει την κατάλληλη σχέση χειροκίνητα, ανάλογα με την ταχύτητα και τις απαιτήσεις σε ισχύ τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αλλαγή σχέσης

P5-1717--XC60-Manual gearshifter

Επισκόπηση του επιλογέα ταχυτήτων και της ένδειξης σχέσεων.

Νεκρά (N)

Το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει έξι σχέσεις, η σειρά αλλαγής σχέσεων αναγράφεται στον μοχλό ταχυτήτων.

  • Σε κάθε αλλαγή σχέσης, πατάτε το πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι το τέρμα.
  • Απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ του συμπλέκτη μεταξύ των αλλαγών σχέσης.

Αναστολέας της όπισθεν

Ο αναστολέας της όπισθεν αποτρέπει την ακούσια σύμπλεξη της όπισθεν, όταν το αυτοκίνητο κινείται προς τα εμπρός.

  • Ακολουθήστε το μοτίβο αλλαγής σχέσεων στον μοχλό ταχυτήτων και αρχίστε από τη νεκρά, πριν μετακινήσετε τον μοχλό στη θέση R.
  • Επιλέγετε την όπισθεν μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Κατά την στάθμευση

Προειδοποίηση

Ενεργοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε επικλινές έδαφος - η επιλογή σχέσης στο κιβώτιο δεν επαρκεί για τη συγκράτηση του αυτοκινήτου σε όλες τις περιπτώσεις.


Σας βοήθησε αυτό;