Λειτουργία Start/stop

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Start/Stop

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Start/Stop

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Start/Stop.

P5-1507-icon start stop

Για την απενεργοποίηση, χρησιμοποιήσετε το κουμπί λειτουργίας Start/Stop στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης. Η λυχνία στο κουμπί σβήνει όταν η λειτουργία απενεργοποιείται.

Η λειτουργία απενεργοποιείται μέχρι

  • να επανενεργοποιηθεί
  • το πρόγραμμα οδήγησης να αλλάξει σε Eco ή Comfort
  • την επόμενη εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Σας βοήθησε αυτό;