Εξωτερικός φωτισμός

Αλάρμ

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αλάρμ

Τα αλάρμ προειδοποιούν τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, αναβοσβήνοντας όλα τα φλας του αυτοκινήτου ταυτόχρονα. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προειδοποίηση σε περίπτωση κυκλοφοριακών κινδύνων.

P5-1746-Hazard warning flasher

Κουμπί αλάρμ.

Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε τα αλάρμ.

Τα αλάρμ ανάβουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο φρενάρει τόσο απότομα που ανάβουν τα φώτα απότομου φρεναρίσματος και η ταχύτητα είναι χαμηλή. Τα αλάρμ αρχίζουν να αναβοσβήνουν όταν τα φώτα απότομου φρεναρίσματος σταματήσουν να αναβοσβήνουν και στη συνέχεια σβήνουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο αρχίσει ξανά να κινείται ή αν πατηθεί το κουμπί.

Σημείωση

Οι κανονισμοί για τη χρήση των αλάρμ μπορεί να διαφέρει μεταξύ των χωρών.


Σας βοήθησε αυτό;