Εξωτερικός φωτισμός

Φώτα θέσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Φώτα θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φώτα θέσης έτσι, ώστε οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου να μπορούν να δουν το αυτοκίνητο, αν είναι σταματημένο ή σταθμευμένο. Το φως θέσης ανάβει από τον περιστρεφόμενο δακτύλιο στον μοχλοδιακόπτη.

P5-1617 Stalk with turning ring in positionlight position

Περιστρεφόμενος δακτύλιος μοχλοδιακόπτη στη θέση για τα φώτα θέσης.

Γυρίστε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο στη θέση - ανάβουν τα φώτα θέσης (ταυτόχρονα ανάβει ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας).

Αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II του διακόπτη ανάφλεξης, τότε ανάβουν τα φώτα πορείας ημέρας αντί για τα μπροστινά φώτα θέσης. Όταν ο περιστρεφόμενος δακτύλιος είναι σε αυτή τη θέση, τα φώτα θέσης ανάβουν ανεξάρτητα σε ποια θέση του διακόπτη ανάφλεξης βρίσκεται το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο αλλά ο κινητήρας λειτουργεί, μπορείτε να γυρίσετε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο στη θέση των φώτων θέσης από μια άλλη θέση, ώστε να ανάψουν μόνο τα φώτα θέσης αντί για άλλα φώτα.

Όταν οδηγείτε περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα με μέγ. ταχύτητα 10 km/h (περίπου 6 mph), ή αν η ταχύτητα υπερβεί τα 10 km/h (περίπου 6 mph), τα φώτα πορείας ημέρας ανάβουν. Ο οδηγός πρέπει να στρίψει αντίθετα από τη .

Αν η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίξει όταν έξω είναι σκοτάδι, ανάβουν τα πίσω φώτα θέσης (αν δεν έχουν ανάψει ήδη) για να προειδοποιήσουν τους χρήστες του δρόμου που πλησιάζουν από πίσω. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται ο περιστρεφόμενος δακτύλιος ή σε ποια θέση του διακόπτη ανάφλεξης βρίσκεται το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.


Σας βοήθησε αυτό;