Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

6 Αποτελέσματα

Εφαρμογές

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.

Λήψη (download) εφαρμογών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λήψη (download) νέων εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Διαγραφή εφαρμογών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η απεγκατάσταση των εφαρμογών πραγματοποιείται όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Ενημέρωση εφαρμογών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι εφαρμογές (app) μπορούν να ενημερωθούν, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/12/2020

Το Volvo ID είναι ένας προσωπικός κωδικός αναγνώρισης που παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/12/2020

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvocars.com ή με την εφαρμογή Volvo On Call , το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.