Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

14 Αποτελέσματα

(Πολυ)μέσα μέσω Bluetooth®

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το media player του αυτοκινήτου διαθέτει Bluetooth και μπορεί να αναπαράγει ασύρματα αρχεία ήχου από εξωτερικές συσκευές Bluetooth, όπως κινητά τηλέφωνα και tablet.

Σύνδεση συσκευής μέσω Bluetooth®

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Συνδέστε μια συσκευή Bluetooth® στο αυτοκίνητο για ασύρματη αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και για να έχει το αυτοκίνητο σύνδεση στο διαδίκτυο όπου είναι εφικτό.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Ηχοσύστημα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το media player έχει δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου από το CD player και από εξωτερικές πηγές ήχου συνδεδεμένες μέσω της θύρας USB ή μέσω Bluetooth. Μπορεί επίσης να αναπαράγει βίντεο μέσω της θύρας USB.

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Ο χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων γίνεται από την κεντρική οθόνη. Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε ορισμένες λειτουργίες από τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού ή με φωνητικό χειρισμό.Το media player χρησιμοποιεί επίσης το ραδιόφωνο, που περιγράφεται σε ξεχωριστή ενότητα.

Χειρισμός και αλλαγή (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να χειρίζεστε την αναπαραγωγή των (πολυ)μέσων με φωνητικό χειρισμό, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή από την κεντρική οθόνη.

Αναζήτηση (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει καλλιτέχνη, συνθέτη, τίτλων τραγουδιού, άλμπουμ, βίντεο, ηχητικού βιβλίου, λίστας αναπαραγωγής και -όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο- podcast (ψηφιακά πολυμέσα μέσω διαδικτύου).

Συμβατοί τύποι (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Για την αναπαραγωγή (πολυ)μέσων, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι αρχείων.

CD player*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το media player έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD με συμβατά αρχεία ήχου.

Gracenote®

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Gracenote αναγνωρίζει τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, τους τίτλους τραγουδιών και τις σχετικές εικόνες, που εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή.

Ενημέρωση του Gracenote®

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η Volvo προσπαθεί συνεχώς ώστε το αυτοκίνητό σας να παραμένει ενημερωμένο. Για τον λόγο αυτό, είναι καλή ιδέα να ενημερώνετε το Gracenote® σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε δύο στάδια χρησιμοποιώντας ένα άδειο USB memory stick.

(Πολυ)μέσα μέσω θύρας USB

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στο ηχοσύστημα μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. iPod® ή MP3 player, μέσω της θύρας USB του αυτοκινήτου.

Σύνδεση συσκευής μέσω θύρας USB

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή MP3 player, στο ηχοσύστημα μέσω μιας από τις θύρες USB του αυτοκινήτου.

Τεχνικές προδιαγραφές για συσκευές USB

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι παρακάτω προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται, για να είναι εφικτή η ανάγνωση των περιεχομένων των συσκευών USB.