Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

11 Αποτελέσματα

Connected Safety

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η λειτουργία Connected Safety μεταβιβάζει πληροφορίες μεταξύ του αυτοκινήτου σας και άλλων οχημάτων μέσω διαδικτύου. Σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι να ειδοποιεί τον οδηγό για δυνητικές επικίνδυνες κυκλοφοριακές καταστάσεις πιο κάτω στον δρόμο που κινείται.

Εφαρμογές

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και διαμοιρασμός δεδομένων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Την πρώτη φορά που ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές τίθενται σε λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις κεφαλίδες Όροι και προϋποθέσεις και Διαμοιρασμός δεδομένων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμοιρασμού δεδομένων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο απαιτούμενος διαμοιρασμός δεδομένων για υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρυθμίσεων της κεντρικής οθόνης.

Κοινοχρησία δεδομένων για το Volvo On Call

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Η κοινοχρησία δεδομένων για την υπηρεσία Volvo On Call είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την κοινοχρησία δεδομένων για αυτήν την υπηρεσία, όταν αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο ή π.χ. μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Κοινοχρησία δεδομένων για το προφίλ του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα νέο προφίλ οδηγού, οι ρυθμίσεις κοινοχρησίας δεδομένων για αυτό το προφίλ αντικαθίστανται από τις στάνταρ ρυθμίσεις του αυτοκινήτου και απενεργοποιούνται.

Κοινοχρησία δεδομένων για τις υπηρεσίες

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την κοινοχρησία δεδομένων για μια online υπηρεσία ή για τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει (download), μπορείτε να το κάνετε όταν τις ανοίγετε από την κεντρική οθόνη. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείτε έναρξη μιας υπηρεσίας, ή π.χ. μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ή συγκεκριμένες ενημερώσεις λογισμικού, πρέπει επίσης να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Volvo για τις online υπηρεσίες.

Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/12/2020

Το Volvo ID είναι ένας προσωπικός κωδικός αναγνώρισης που παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/12/2020

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvocars.com ή με την εφαρμογή Volvo On Call , το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ο/η οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκτενείς πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (RTTI) για σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, κλειστούς δρόμους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο μετακίνησής του/της.

Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Το Volvo On Call παρέχει απευθείας επικοινωνία με το αυτοκίνητο, καθώς και πρόσθετη άνεση και βοήθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.