Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

11 Αποτελέσματα

Συμβουλές για τη χρήση της σύνδεσης Bluetooth

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Αν διαπιστώσετε ότι η σύνδεση ή οι λειτουργίες ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και τη συσκευή Bluetooth δεν λειτουργούν όπως πρέπει, οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας φανούν χρήσιμες.

video

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου με ενεργοποιημένο το Bluetooth

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth, διαμοιράζοντας την πρόσβαση του κινητού σας τηλεφώνου στο διαδίκτυο και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας.

Αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα – για παράδειγμα – να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής μέσω εφαρμογών, να κατεβάσετε (download) λογισμικό και να επικοινωνήσετε με το Επίσημο Δίκτυο της Volvo μέσα από το αυτοκίνητο.

Συμβουλές σε περίπτωση προβλημάτων με τη σύνδεση στο διαδίκτυο

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εδώ μπορείτε να βρείτε συμβουλές που ενδέχεται να σας φανούν χρήσιμες, αν συναντήσετε προβλήματα όταν επιχειρείτε να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο.

Διαμοιρασμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το αυτοκίνητο μέσω Wi-Fi hotspot

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα κοινής χρήσης της σύνδεσής του στο διαδίκτυο με άλλες συσκευές.

video

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου (Wi-Fi)

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνό σας και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητο.

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Ρυθμίσεις για το μόντεμ αυτοκινήτου*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το αυτοκίνητο διαθέτει μόντεμ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή η σύνδεση είναι κακή

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Αφαίρεση δικτύου Wi-Fi

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αφαίρεση ενός δικτύου που δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Τεχνολογία και ασφάλεια για το Wi-Fi

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Πιθανοί τύποι δικτύου προς σύνδεση.