Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού για το πίσω κάθισμα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης πίσω καθίσματος*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης πίσω καθίσματος*

Τα καθίσματα μπορούν να θερμανθούν για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού και των επιβατών όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης πίσω καθίσματος από το μπροστινό κάθισμα*

P5-1507-Icon-settings-climate

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.

Επιλέξτε την καρτέλα Πίσω σύστημα κλιματισμού.

P5/P6-1846–Climate–Button seat heat

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για τα θερμαινόμενα καθίσματα για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων: Απενεργ., Υψηλ., Μέτρια και Χαμηλ..

Η στάθμη αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη στάθμη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης πίσω καθίσματος από το πίσω κάθισμα

Με 2-ζωνικό κλιματισμό:

P5-1507–Climate–Rear climate controls physical seat

Κουμπιά για θερμαινόμενα καθίσματα στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.

Πατήστε επανειλημμένα τα αριστερά ή δεξιά κουμπιά για τα θερμαινόμενα καθίσματα στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας για εναλλαγή ανάμεσα στις τέσσερις στάθμες: Απενεργ., Υψηλ., Μέτρια και Χαμηλ..

Η στάθμη αλλάζει και οι λυχνίες LED στο κουμπί δείχνουν την καθορισμένη στάθμη.

Με 4-ζωνικό κλιματισμό*:

P5-1717–Climate–Rear climate controls seat

Ένδειξη θέρμανσης καθίσματος και χειριστήρια στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.

Πατήστε επανειλημμένα τα αριστερά ή δεξιά κουμπιά για τα θερμαινόμενα καθίσματα στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού στην επιμήκη κονσόλα για εναλλαγή ανάμεσα στις τέσσερις στάθμες: Απενεργ., Υψηλ., Μέτρια και Χαμηλ..

Το επίπεδο αλλάζει και η οθόνη στο πλαίσιο χειριστηρίων κλιματισμού δείχνει το καθορισμένο επίπεδο.

Προειδοποίηση

Τα θερμαινόμενα καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από το ανθρώπους που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αύξηση στη θερμοκρασία λόγω απώλειας αίσθησης ή που διαφορετικά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια για θερμαινόμενα καθίσματα. Διαφορετικά μπορεί να υποστούν τραυματισμούς από εγκαύματα.


Σας βοήθησε αυτό;