Λειτουργία μνήμης για το μπροστινό κάθισμα

Χρήση της αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Χρήση της αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Αν οι θέσεις για το ηλεκτρικό* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* έχουν αποθηκευτεί, μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης.

Χρήση αποθηκευμένης ρύθμισης

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αποθηκευμένη ρύθμιση με την μπροστινή πόρτα είτε ανοικτή είτε κλειστή:

Ανοικτή μπροστινή πόρτα

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά μνήμης 1 () ή 2 (). Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα, οι εξωτερικοί καθρέπτες και η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) μετακινούνται και στη συνέχεια σταματούν στις θέσεις που έχουν αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης.

Κλειστή μπροστινή πόρτα

Κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά μνήμης 1 () ή 2 () μέχρι το κάθισμα, οι εξωτερικοί καθρέπτες και η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) να σταματήσουν στις θέσεις που είναι αποθηκευμένες στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης.

Αν αφήσετε το κουμπί μνήμης, η κίνηση του καθίσματος, των εξωτερικών καθρεπτών και της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ θα σταματήσει.

Προειδοποίηση

  • Επειδή το κάθισμα του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί ακόμη και με τον διακόπτη ανάφλεξης κλειστό, τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ χωρίς επίβλεψη μέσα στο όχημα.
  • Μπορείτε να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ την κίνηση του καθίσματος οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο πλαίσιο χειριστηρίων του ηλεκτροκίνητου καθίσματος.
  • Μη ρυθμίζετε το κάθισμα ενώ οδηγείτε.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα κάτω από τα καθίσματα όταν τα ρυθμίζετε.

Σημείωση

Όλα τα προφίλ οδηγού πρέπει να οριστούν στο πρόγραμμα Προστασία του προφίλ, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αποθηκευμένες θέσεις.


Σας βοήθησε αυτό;