Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Προειδοποιητικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Προειδοποιητικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Οι προειδοποιητικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι έχει ενεργοποιηθεί μια σημαντική λειτουργία ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό σφάλμα ή βλάβη.

Λυχνία

Ερμηνεία

P5-1507 Symbol General red

Προειδοποίηση

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία ανάβει, αν ανιχνευτεί βλάβη που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη διευθυντικότητα του αυτοκινήτου. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα επεξηγηματικό κείμενο. Η προειδοποιητική λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε συνδυασμό με άλλες λυχνίες.

P5-1507 Symbol Seatbelt

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Αυτή η λυχνία ανάβει αν ο οδηγός ή ο συνοδηγός δεν έχουν προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας ή αν κάποιος από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας.

P5-1507 Symbol SRS indicator

Αερόσακοι

Αν η λυχνία παραμένει αναμμένη ή αν ανάψει ενώ οδηγείτε, σημαίνει ότι έχει ανιχνευτεί βλάβη σε ένα από τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5-1507 Symbol Brake red

Βλάβη στο σύστημα πέδησης

Εάν ανάβει αυτή η λυχνία, ενδέχεται να είναι πολύ χαµηλή η στάθµη του υγρού φρένων. Επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έλεγχο και αποκατάσταση της στάθμης υγρού φρένων.

P5-1507 Symbol Park brake

Χειρόφρενο ενεργοποιημένο

Αυτή η λυχνία ανάβει και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο.

Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, σημαίνει ότι έχει σημειωθεί βλάβη. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5-1507 Symbol Oil

Χαμηλή πίεση λαδιού

Αν ανάψει αυτή η λυχνία κατά την οδήγηση, σημαίνει ότι η πίεση λαδιού του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή. Σβήστε αµέσως τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθµη λαδιού στον κινητήρα. Συµπληρώστε λάδι, εάν είναι απαραίτητο. Εάν η λυχνία ανάβει ενώ η στάθμη λαδιού είναι κανονική, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5-1507 Symbol Battery

Ο εναλλάκτης δεν φορτίζει

Αυτή η λυχνία ανάβει κατά την οδήγηση εάν έχει σημειωθεί βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα. Επισκεφτείτε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5-1746-ALL-Front collision warning tell tale symbol

Κίνδυνος σύγκρουσης

Το City Safety προειδοποιεί για κίνδυνο σύγκρουσης με άλλα οχήματα, πεζούς, ποδηλάτες ή μεγάλα ζώα.

P5P6-1946-Symbol, engine temp warning

Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα

Το σύμβολο εμφανίζεται ενώ οδηγείτε, όταν η θερμοκρασία του κινητήρα είναι πολύ υψηλή. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα επεξηγηματικό κείμενο.


Σας βοήθησε αυτό;