Κεντρική οθόνη

Πληκτρολόγιο στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Πληκτρολόγιο στην κεντρική οθόνη

Το πληκτρολόγιο στην κεντρική οθόνη σας επιτρέπει να κάνετε καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να σύρετε και να εναποθέσετε γράμματα και χαρακτήρες στην οθόνη με το χέρι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε χαρακτήρες, γράμματα και αριθμούς, π.χ. για να γράψετε μηνύματα κειμένου από το αυτοκίνητο, να εισαγάγετε κωδικούς πρόσβασης ή να αναζητήσετε άρθρα στο ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου.

Το πληκτρολόγιο εμφανίζεται μόνο όταν οι καταχωρήσεις στην οθόνη είναι εφικτές.

P5-1717-ALL-Keypad layout

Η εικόνα δείχνει μια επισκόπηση ορισμένων από τα κουμπιά που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο. Η εμφάνιση διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας και τη λειτουργία για την οποία χρησιμοποιείται το πληκτρολόγιο.

Γραμμή προτεινόμενων λέξεων ή χαρακτήρων

Ισχύει για τις ασιατικές γλώσσες.

. Οι προτεινόμενες λέξεις προσαρμόζονται καθώς εισάγετε νέα γράμματα. Για να περιηγηθείτε στις προτεινόμενες λέξεις, πατήστε στο αριστερό και το δεξί βέλος. Πατήστε σε μια προτεινόμενη λέξη για να την επιλέξετε. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις επιλογές γλώσσας. Αν δεν είναι διαθέσιμη, η σειρά δεν θα εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο.
Οι χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι στο πληκτρολόγιο εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχει επιλεγεί (βλ. σημείο 7). Πατήστε σε έναν χαρακτήρα για να τον εισάγετε.
Το κουμπί λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τη χρήση του πληκτρολογίου - είτε για την καταχώρηση @ (κατά την καταχώρηση διεύθυνσης email) είτε για τη δημιουργία νέας σειράς (για την κανονική πληκτρολόγηση κειμένου).
Αποκρύπτει το πληκτρολόγιο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το κουμπί δεν εμφανίζεται.
Χρησιμοποιείται για τη γραφή με κεφαλαία γράμματα. Πατήστε ξανά για να γράψετε ένα κεφαλαίο γράμμα και στη συνέχεια συνεχίστε με πεζά γράμματα. Με ένα ακόμη πάτημα, όλα τα γράμματα μετατρέπονται σε κεφαλαία. Με το επόμενο πάτημα, το πληκτρολόγιο επανέρχεται σε πεζούς χαρακτήρες. Σε αυτή τη λειτουργία, το πρώτο γράμμα μετά από τελεία, θαυμαστικό ή ερωτηματικό είναι κεφαλαίο. Το πρώτο γράμμα στο πεδίο κειμένου είναι επίσης κεφαλαίο. Στα πεδία κειμένου που προορίζονται για ονόματα ή διευθύνσεις, κάθε λέξη αρχίζει αυτόματα με κεφαλαίο γράμμα. Στα πεδία κειμένου στα οποία καταχωρείται κωδικός πρόσβασης, ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση email, όλα τα γράμματα καταχωρούνται αυτόματα ως πεζά εκτός αν έχετε επιλέξει κάτι διαφορετικό με το κουμπί.
Καταχώρηση αριθμού. Το πληκτρολόγιο (2) εμφανίζεται στη συνέχεια με αριθμούς. Πατήστε , που εμφανίζεται στη λειτουργία αριθμών αντί του , για να επιστρέψετε στο πληκτρολόγιο γραμμάτων, ή για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο με τους ειδικούς χαρακτήρες.
Αλλάζει τη γλώσσα πληκτρολόγησης κειμένου, π.χ. EN. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες και οι προτεινόμενες λέξεις (1) διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Για να μπορέσετε να αλλάξετε γλώσσες για το πληκτρολόγιο, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τις γλώσσες στις Ρυθμίσεις.
Διάστημα.
Διαγράφει το κείμενο που έχει πληκτρολογηθεί. Με στιγμιαία πατήματα, διαγράφεται ένας χαρακτήρας κάθε φορά. Κρατήστε το κουμπί πατημένο για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.
Αλλάζει τη λειτουργία πληκτρολογίου για να γράψετε, αντί αυτού, γράμματα και χαρακτήρες με το χέρι.

Πατώντας το κουμπί επιβεβαίωσης πάνω από το πληκτρολόγιο (δεν φαίνεται στην εικόνα), επιβεβαιώνετε το κείμενο που έχετε εισαγάγει. Η εμφάνιση του κουμπιού διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο.

Παραλλαγές γράμματος ή χαρακτήρα

P5-1507-Keypad special characters

Μπορείτε να εισαγάγετε παραλλαγές ενός γράμματος ή χαρακτήρα, π.χ. é ή è, κρατώντας πατημένο το γράμμα ή τον χαρακτήρα. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο στο οποίο απεικονίζονται πιθανές παραλλαγές γραμμάτων ή χαρακτήρων. Πατήστε την παραλλαγή που θέλετε. Αν δεν επιλέξετε κάποια παραλλαγή, γίνεται εισαγωγή του αρχικού γράμματος/χαρακτήρα.


Σας βοήθησε αυτό;