Μπροστινό και πίσω παρμπρίζ

Χρήση του αισθητήρα βροχής

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Χρήση του αισθητήρα βροχής

Ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την ποσότητα νερού που πέφτει στο παρµπρίζ και ενεργοποιεί αυτόματα τους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του αισθητήρα βροχής από τον περιστροφικό ρυθμιστή στον δεξί μοχλοδιακόπτη.

P5-1617 S90 V90-Rain sensor

Δεξιός µοχλοδιακόπτης.

Κουμπί για τον αισθητήρα βροχής
Ρύθμιση ευαισθησίας/συχνότητας με τον περιστροφικό διακόπτη

Όταν ο αισθητήρας βροχής είναι ενεργοποιημένος, η λυχνία του αισθητήρα βροχής εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.

Ενεργοποίηση του αισθητήρα βροχής

Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα βροχής, το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται ή ο διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη θέση I ή II και ο μοχλοδιακόπτης υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ να βρίσκεται στη θέση 0 ή στη θέση μονής διαδρομής στο παρμπρίζ.

Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα βροχής, πατήστε το κουμπί για τον αισθητήρα βροχής.

Μετακινήστε τον μοχλό προς τα κάτω, για να λειτουργήσουν οι υαλοκαθαριστήρες.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα πάνω/κάτω για να αυξήσετε/μειώσετε την ευαισθησία. Αν γυρίσετε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα πάνω, οι υαλοκαθαριστήρες εκτελούν μία επιπλέον διαδρομή.

Απενεργοποίηση του αισθητήρα βροχής

Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα βροχής πατώντας το κουμπί για τον αισθητήρα βροχής ή μετακινώντας τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω σε άλλο πρόγραμμα λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων.

Ο αισθητήρας βροχής απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση 0 ή όταν ο κινητήρας σβήσει.

Ο αισθητήρας βροχής απενεργοποιείται αυτόματα όταν τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων βρίσκονται στη θέση ρύθμισης. Ο αισθητήρας βροχής επανενεργοποιείται, όταν η λειτουργία ρύθμισης απενεργοποιηθεί.

Σημαντικό

Οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ μπορεί να τεθούν σε λειτουργία και να υποστούν ζημιά όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα βροχής όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται εν κινήσει ή όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση I ή II του διακόπτη ανάφλεξης. Η λυχνία στην οθόνη του οδηγού σβήνει.


Σας βοήθησε αυτό;