Πληροφορίες για τον κάτοχο

Το εγχειρίδιο κατόχου και το περιβάλλον

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το εγχειρίδιο κατόχου και το περιβάλλον

Το εγχειρίδιο κατόχου εκτυπώνεται σε χαρτί που προέρχεται από δάση ελεγχόμενης καλλιέργειας.

Το σύμβολο Forest Stewardship Council (FSC)® σημαίνει ότι ο πολτός χαρτιού που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα εκτυπωμένο εγχειρίδιο κατόχου προέρχεται από δάση που έχουν πιστοποιηθεί κατά FSC® ή από άλλες ελεγχόμενες πηγές.

P5-1507-Logotype for Mixed sources-FSC certification

Σας βοήθησε αυτό;