Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

14 Αποτελέσματα

Λίστα εντολών για τον φωνητικό χειρισμό του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές. Ακολουθεί μια λίστα εντολών παρακάτω.

Διαφορές ανάμεσα στο Sensus Navigation και τους Διαδικτυακούς χάρτες

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η Volvo παρέχει ένα σύστημα πλοήγησης που ονομάζεται Sensus Navigation και μια υπηρεσία χαρτών που ονομάζεται Διαδικτυακοί χάρτες. Πληροφορίες για τις διαφορές αυτών των υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

Sensus Navigation*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το Sensus Navigation είναι ένα δορυφορικό σύστημα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και πλοήγησης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το σύστημα πλοήγησης ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα του οδηγού και απενεργοποιείται μόνο όταν ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο και το κλειδώσει.

video

Φωνητικός χειρισμός του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει Sensus Navigation, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό χειρισμό για να δώσετε φωνητικές εντολές, ώστε να χειρίζεστε λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι ακόλουθες είναι ορισμένες από τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα πλοήγησης Sensus Navigation.

Σύμβολα και κουμπιά στο σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Στον χάρτη στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται σύμβολα και χρώματα, που παρέχουν πληροφορίες για διάφορους δρόμους και για την περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο και τη διαδρομή. Μια γραμμή εργαλείων με διαφορετικά κουμπιά για διαφορετικές ρυθμίσεις βρίσκεται στα αριστερά.

Άδειες χρήσης συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χρήσης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Σύστημα πλοήγησης* στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. από την κεντρική οθόνη.

Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. από την οθόνη του οδηγού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Το σύστημα πλοήγησης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του οδηγού, όταν οριστεί ένας προορισμός. Το σύστημα πλοήγησης μπορεί επίσης να εμφανίζεται χωρίς να έχει οριστεί προορισμός.

Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).

Πρόταση νέων πληροφοριών χάρτη με το Map Creator

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν το Volvo σας διαθέτει Sensus Navigation, εμφανίζονται οι χάρτες από τον πάροχο χαρτών Here. Αν διαπιστώσετε ότι από κάποιον χάρτη λείπουν πληροφορίες ή αν θέλετε να προτείνετε αλλαγές, μπορείτε να το κάνετε στην υπηρεσία Map Creator της Here. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν νέες διευθύνσεις ή δρόμους νέας χάραξης.

Πάροχοι πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Πληροφορίες για τις εταιρείες που παρέχουν πληροφορίες για την κυκλοφορία στο αυτοκίνητό σας και τα συστήματά του σε διάφορες χώρες παρατίθενται παρακάτω.