Προδιαγραφές για υγρά και λιπαντικά

Σύστημα κλιματισμού – προδιαγραφές

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Σύστημα κλιματισμού – προδιαγραφές

Το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί ψυκτικό χωρίς φρέον είτε R1234yf είτε R134a ανάλογα με την αγορά. Πληροφορίες σχετικά με ποιο ψυκτικό χρησιμοποιεί το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου αναγράφονται σε μια πινακίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Οι συνιστώμενες προδιαγραφές και ο όγκος των υγρών και των λιπαντικών στο σύστημα κλιματισμού αναγράφονται παρακάτω.

Πινακίδα A/C

Πινακίδα για R134a

P5-1507-Air conditioning warning sticker

Πινακίδα για R1234yf

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

Επεξήγηση συμβόλων R1234yf

Λυχνία

Σημασία

P5-1507-Symbol caution

Προσοχή

P5-1507-Symbol A/C-system

Κινητό σύστημα κλιματισμού (MAC)

P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system

Τύπος λιπαντικού

P5-1507-Symbol Technician type A/C-system

Απαιτείται καταρτισμένος και πιστοποιημένος τεχνικός για το σέρβις του κινητού συστήματος κλιματισμού (MAC)

P5-1507-Symbol Flammable refrigerant

Εύφλεκτα ψυκτικά

Ψυκτικό

Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφονται σε μια πινακίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καπό του κινητήρα.

Αυτοκίνητα με ψυκτικό R134a

P5/P6-1946-Refrigerant weight R134a
Ποσότητα ψυκτικού.

Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R134a. Το σέρβις και τυχόν επισκευή αυτού του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Αυτοκίνητα με ψυκτικό R1234yf

P5/P6-1946-Refrigerant weight R1234yf
Ποσότητα ψυκτικού.

Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R1234yf. Σύμφωνα με το SAE J2845 (Εκπαίδευση τεχνικών για ασφαλές σέρβις και περιορισμό ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινούμενων οχημάτων), το σέρβις και η επισκευή του συστήματος ψυκτικού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος.

Λάδι συμπιεστή

Όγκος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

60 ml (2,03 fl. oz.)

PAG SP-A2

Εξατμιστής

Σημαντικό

Ο εξατμιστής του συστήματος A/C δεν πρέπει ποτέ να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται με μεταχειρισμένο εξατμιστή. Ο νέος εξατμιστής πρέπει να φέρει πιστοποίηση και σήμανση σύμφωνα με το SAE J2842.


Σας βοήθησε αυτό;