Προδιαγραφές για ζάντες και ελαστικά

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης κατώτατου επιτρεπόμενου φορτίου (LI) και ταχύτητας (SS).

Κινητήρας

μηχ./

αυτ.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου (LI)Ο δείκτης φορτίου των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης ταχύτητας (SS)Ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.

T5 AWD

B4204T20

αυτ.

96

V

T5 AWD

B4204T23

αυτ.

96

V

T5 AWD

B4204T26

αυτ.

96

V

T6 AWD

B4204T27

αυτ.

96

V

T6 AWD

B4204T29

αυτ.

96

V

D4 AWD

D4204T14

μηχ.

96

V

D4 AWD

D4204T14

αυτ.

96

V

D4 AWD

D4204T7

αυτ.

96

H

D5 AWD

D4204T23

αυτ.

96

V


Σας βοήθησε αυτό;