Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020

Αντικατάσταση λαμπτήρων

11 Αποτελέσματα

Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτός όπισθεν

Οι λαμπτήρες για το φως της όπισθεν βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των μπροστινών φλας

Ο λαμπτήρας των φλας στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα πίσω φωτός ομίχλης

Ο λαμπτήρας για το πίσω φως ομίχλης βρίσκεται πίσω από ένα άνοιγμα στο πάνελ της πόρτας χώρου αποσκευών, στην πλευρά του οδηγού.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα μεσαίας σκάλας

Ο λαμπτήρας για τη μεσαία σκάλα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα μεγάλης σκάλας

Ο λαμπτήρας της μεγάλης σκάλας στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Οι τύποι λαμπτήρων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού. Αν κάποιος λαμπτήρας* , πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Αφαίρεση του πλαστικού καλύμματος για αντικατάσταση λαμπτήρα

Ο λαμπτήρας στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου, αλλά το πλαστικό κάλυμμα πάνω από τον προβολέα πρέπει να αφαιρεθεί για να μπορέσει να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των μπροστινών αλάρμ/φώτων θέσης

Ο λαμπτήρας για το φως πορείας ημέρας/θέσης στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Θέσεις εξωτερικών φώτων

Ο εξωτερικός φωτισμός του αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές λυχνίες. Οι λαμπτήρες τύπου LED* πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προδιαγραφές λαμπτήρων

Προδιαγραφές αντικαταστάσιμων λαμπτήρων.Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο* , πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου

Κατά τη σύνδεση ρυμουλκούμενου - ελέγξτε αν όλα τα φώτα του ρυμουλκούμενου λειτουργούν πριν την αναχώρηση.