Αντικατάσταση λαμπτήρων

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των μπροστινών αλάρμ/φώτων θέσης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των μπροστινών αλάρμ/φώτων θέσης

Ο λαμπτήρας για το φως πορείας ημέρας/θέσης στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Για να μπορέσετε να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα, πρέπει να αφαιρέσετε το πλαστικό κάλυμμα πάνω από τον προβολέα.

Σημείωση

Η πρόσβαση στον λαμπτήρα για το φως πορείας ημέρας/φως θέσης είναι πιο εύκολη αν αφαιρεθεί ο λαμπτήρας μεγάλης σκάλας. Ο λαμπτήρας τη μεγάλης σκάλας είναι τοποθετημένος διαγώνια πάνω από τον λαμπτήρα των φώτων πορείας ημέρας/φώτων θέσης. Αποσπάστε τον λαμπτήρα της μεγάλης σκάλας προβολέων περιστρέφοντας το ντουί του λαμπτήρα προς τα πάνω και τραβώντας τον ευθεία προς τα έξω.

Σημαντικό

Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας εξατμίζεται όταν θερμανθεί, καλύπτει το κάτοπτρο και στη συνέχεια προκαλεί ζημιά.

P5-1617-S90/V90 DRL/position light bulb replacement

Αριστερός προβολέας.

Αποσπάστε το ελαστικό κάλυμμα του προβολέα για τον λαμπτήρα φώτων πορείας ημέρας/φωτός θέσης.

Τραβήξτε έξω το ντουί του λαμπτήρα φώτων πορείας ημέρας/φωτός θέσης.

Αποσπάστε τον λαμπτήρα τραβώντας τον ευθεία προς τα έξω.

Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.

Τοποθετήστε το ντουί του λαμπτήρα στην υποδοχή και πιέστε το μέσα για να κουμπώσει στη θέση του.

Αν το ντουί του λαμπτήρα μεγάλης σκάλας έχει αφαιρεθεί, τοποθετήστε το στην υποδοχή και βιδώστε το.

Επανατοποθετήστε το λαστιχένιο κάλυμμα του προβολέα.


Σας βοήθησε αυτό;