Προκαταρκτικός κλιματισμός

Έναρξη και απενεργοποίηση του προκαταρκτικού κλιματισμού*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Έναρξη και απενεργοποίηση του προκαταρκτικού κλιματισμού*

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός ζεσταίνει* ή εξαερίζει τον χώρο επιβατών, αν είναι εφικτό, πριν οδηγήσετε. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη ή από κινητό τηλέφωνο.

Έναρξη και απενεργοποίηση από το αυτοκίνητο

P5-1507-Icon-settings-climate

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.

Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.

Πατήστε το κουμπί Προκατ. κλιματ..

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Σημείωση

Οι πόρτες και τα παράθυρα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι κλειστά κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό του χώρου επιβατών.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμό αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα προθέρμανσης*:

  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού μέσα στον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.

Έναρξη από την εφαρμογή*

Μπορείτε να διαχειριστείτε την έναρξη λειτουργίας του προκαταρκτικού κλιματισμού και τις πληροφορίες για τις επιλεγμένες ρυθμίσεις από μια συσκευή που διαθέτει την εφαρμογή Volvo On Call*. Ο προκαταρκτικός κλιματισμός θερμαίνει* τον χώρο επιβατών μέχρι να επιτευχθεί ευχάριστη θερμοκρασία ή τον εξαερίζει διοχετεύοντας εξωτερικό αέρα στην καμπίνα.

Το κλίμα στον χώρο επιβατών του αυτοκινήτου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί εκ των προτέρων με τη λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης του αυτοκινήτου (Engine Remote Start - ERS)Ορισμένες αγορές. μέσω της εφαρμογής Volvo On Call*.


Σας βοήθησε αυτό;