Σύστημα κλιματισμού στάθμευσης

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης*

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται διάφορα σύμβολα και μηνύματα σχετικά με το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης.

Τα μηνύματα για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια συσκευή που διαθέτει την εφαρμογή Volvo On Call*.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Αυτή η λυχνία ανάβει στην οθόνη του οδηγού όταν το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση είναι ενεργό.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι απενεργοποιημένο. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Προσωρινά μη διαθέσιμο

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι προσωρινά απενεργοποιημένο. Αν το πρόβλημα παραμένει για ένα χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Μη διαθέσιμο, στάθμη καυσίμου πολύ χαμηλή

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση*. Γεμίστε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Μη διαθέσιμ, ισχύς μπαταρίας πολύ χαμηλή

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν η στάθμη φορτίου της μπαταρίας εκκίνησης είναι τόσο χαμηλή που δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση*. Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Περιορισμέν λειτ, ισχύς μπαταρίας πολύ χαμηλή

Ο χρόνος λειτουργίας για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι περιορισμένος όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εκκίνησης είναι χαμηλό. Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;