Σύστημα κλιματισμού στάθμευσης

Κλιματισμός κατά την στάθμευση*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Κλιματισμός κατά την στάθμευση*

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι ένας γενικός όρος για διάφορες λειτουργίες που βελτιώνουν το κλίμα στον χώρο επιβατών όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, π.χ. προκαταρκτικός κλιματισμός.

P5-1507-Icon-settings-climate

Οι λειτουργίες που υπάγονται στο σύστημα κλιματισμού στάθμευσης ρυθμίζονται από την επιλογή Σύστ κλιματ στάθμ στην προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη. Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.


Σας βοήθησε αυτό;