Σύστημα κλιματισμού

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Εντολές φωνητικής αναγνώρισης για το σύστημα κλιματισμού π.χ. για την αλλαγή θερμοκρασίας, την ενεργοποίηση θερμαινόμενου καθίσματος* ή την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα.

Πατήστε και πείτε μία από τις παρακάτω εντολές:

 • "Climate" - αρχίζει έναν διάλογο για το σύστημα κλιματισμού και εμφανίζει παραδείγματα εντολών.
 • "Set temperature to X degrees" - ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.
 • "Raise temperature"/"Lower temperature" - αύξηση/μείωση της ρύθμισης θερμοκρασίας κατά μία βαθμίδα.
 • "Sync temperature" - συγχρονίζει τη θερμοκρασία για όλες τις ζώνες κλιματισμού στο αυτοκίνητο με τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στην πλευρά του οδηγού.
 • "Air on feet"/"Air on body" - ανοίγει την επιθυμητή ροή αέρα.
 • "Air on feet off"/"Air on body off" - κλείνει την επιθυμητή ροή αέρα.
 • "Set fan to max"/"Turn off fan" - αλλάζει τη ροή αέρα στο Max/Off.
 • "Raise fan speed"/"Lower fan speed" - αυξάνει/μειώνει την ταχύτητα ανεμιστήρα κατά μία βαθμίδα.
 • "Turn on auto" - ενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση του συστήματος κλιματισμού.
 • "Air condition on"/"Air condition off" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το σύστημα κλιματισμού.
 • "Recirculation on"/"Recirculation off" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την κυκλοφορία αέρα.
 • "Turn on defroster "/"Turn off defroster" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το ξεπάγωμα των παραθύρων και των καθρεπτών.
 • "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη μέγ. αποθάμβωση.
 • "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το θερμαινόμενο παρμπρίζ*.
 • "Turn on rear defroster"/"Turn off rear defroster" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.
 • "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το θερμαινόμενο τιμόνι*.
 • "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" - αυξάνει/μειώνει τη ρύθμιση για το θερμαινόμενο τιμόνι* κατά μία βαθμίδα.
 • "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το θερμαινόμενο κάθισμα*.
 • "Raise seat heat"/"Lower seat heat" - αυξάνει/μειώνει τη ρύθμιση για το θερμαινόμενο κάθισμα* κατά μία βαθμίδα.
 • "Turn on seat ventilation"/"Turn off seat ventilation" - ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον αερισμό καθίσματος*.
 • "Raise seat ventilation"/"Lower seat ventilation" - αυξάνει/μειώνει τη ρύθμιση για το αεριζόμενο κάθισμα* κατά μία βαθμίδα.

Σημείωση

Η φωνητική αναγνώριση δεν υποστηρίζεται σε όλες τις γλώσσες του συστήματος. Οι γλώσσες στις οποίες υποστηρίζεται επισημαίνονται με το σύμβολο στη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών συστήματος. Διαβάστε πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα για τις ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης.


Σας βοήθησε αυτό;