Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90 Cross Country
2020 Late

11 Αποτελέσματα

Εισαγωγή στο Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Αυτό το άρθρο περιγράφει όσα χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Volvo On Call .

Προτεραιότητα μεταξύ του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call* και του τηλεφωνικού κέντρο έκτακτης ανάγκης

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Επιλέξτε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κωδικός PIN για Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείται ένας κωδικός PIN, για να αναγνωρίζεται ότι ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί υπηρεσίες Volvo On Call σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Αν η κύρια μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί ή αδειάσει, τότε χρησιμοποιείται η εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call ώστε το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αριθμός τηλεφώνου για το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Volvo On Call* στο εξωτερικό

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Οι υπηρεσίες του Volvo On Call μπορεί να διαφέρουν όταν οδηγείτε σε διαφορετικές χώρες.

Διαθεσιμότητα Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας, το σύστημα Volvo On Call είναι προγραμματισμένο να απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αγορές Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Παρακάτω παρατίθενται οι αγορές στις οποίες διατίθεται το Volvo On Call . Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

Υπηρεσίες Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα με όλες τις υπηρεσίες Volvo On Call .

Αγορά ή πώληση ενός αυτοκινήτου με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να ακυρωθεί η υπηρεσία Volvo On Call .